OSMANLI İMPARATORLUĞU
  Site Haritası
 

  PADİŞAHLAR
  1

OSMAN GAZİ
      Hayatı
Kuruluş
Vasiyeti
  2

ORHAN GAZİ
      Hayatı
Askeri Başarılar
İdari Düzenlemeler
Mimari Eserler

Tuğra
  3

MURAD HÜDAVENDİGÂR
      Hayatı
İdari Düzenlemeler
Sırpsındığı Savaşı

I. Kosova Savaşı
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  4

YILDIRIM BAYEZİD
      Hayatı
Beyliklerle Mücadele
İlk İstanbul Kuşatması

Niğbolu Zaferi
Ankara Savaşı
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  5

MEHMED ÇELEBİ
      Hayatı
Fetret Devri
Birlik Mücadelesi

Rumeli Faaliyetleri
Şeyh Bedrettin İsyanı
Düzmece Mustafa İsyanı
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  6

İKİNCİ MURAD
      Hayatı
Düzmece Mustafa İsyanı
Beyliklerle Mücadele

Rumelideki Faaliyetler
Segedin Antlaşması
Şehzade Mehmed (Fatih)
Varna Savaşı
II. Kosova Savaşı
Mimari Eserler
Tuğra
  7

FATİH SULTAN MEHMED
      Hayatı
İstanbul'un Fethi
  Yapılan Hazırlıklar
  Kuşatma ve Savaş
  Fethin Sonuçları

Kırım'ın Fethi
Otlukbeli Savaşı
Denizlerdeki Durum
İdari Düzenlemeler
Mimari Eserler
Tuğra
Harita

  8

İKİNCİ BAYEZİD
      Hayatı
Cem Sultan
Balkanlarda İlerleme

Safeviler ve Şah Kulu
Venedikle Savaş
Şehzade Selim
Mimari Eserler
Tuğra
  9

YAVUZ SULTAN SELİM
      Hayatı
Çaldıran Savaşı
Mercidabık Zaferi

Ridaniye Zaferi
İlk Halife Sultan
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  10

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
      Hayatı
İç İsyanlar
Şarlken ve Avrupa

Viyana Kuşatması
   Seferler
  Macaristan Seferleri
  Malta Seferi
  Hint Seferleri

   Fetihler / Zaferler

  Belgrad'ın Fethi
  Rodos'un Fethi
  Cezayir'in Katılışı
  Trablusgarp'ın Alınışı
  Cerbe Savaşı
  Mohaç Savaşı
  Zigetvar Kalesi
  Preveze Zaferi

Kapitülasyonlar
Safeviler
Mimari Eserler
Mimar Sinan
Tuğra
Harita
Doğu Seferi Haritası

  11

İKİNCİ SELİM
      Hayatı
Sakız Adasının Fethi
Endonezya Seferi

Yemen Seferi
Kıbrıs'ın Fethi
İnebahtı Savaşı
Tunus'un Alınması
Kanal Projeleri
Mimari Eserler
Tuğra
  12

ÜÇÜNCÜ MURAD
      Hayatı
Lehistan İlişkileri
Venedikle İlişkiler

İngiltere ile İlişkiler
Fas'ın Fethi
İran ile İlişkiler
Avusturya ile İlişkiler
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  13

ÜÇÜNCÜ MEHMED
      Hayatı
Avusturya ve Eflak
Eğri Kalesinin Fethi

Haçova Zaferi
Kanije Kalesi'nin Fethi
İran ile İlişkiler
Mimari Eserler
Tuğra
  14

BİRİNCİ AHMED
      Hayatı
İran ile İlişkiler
Celali İsyanları

Zitvatorok Antlaşması
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  15

BİRİNCİ MUSTAFA
      Hayatı
Abaza Paşa İsyanı
Tuğra
  16

GENÇ OSMAN
      Hayatı
İran ile İlişkiler
İtalya Seferi

Lehistan Seferi
Yenilik Hareketleri
Şehit Edilmesi
Tuğra
  17

DÖRDÜNCÜ MURAD
      Hayatı
İran Seferleri
Bağdat Seferi

Lehistan Seferi
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  18

BİRİNCİ İBRAHİM
      Hayatı
Gelişmeler
Mimari Eserler

Tuğra
  19

DÖRDÜNCÜ MEHMED
      Hayatı
Kösem Sultan'ın Katli
Tarhuncu Ahmed Paşa

Köprülüler Devri
Buçaş Antlaşması
II. Viyana Kuşatması
Mimari Eserler
Tuğra
  20

İKİNCİ SÜLEYMAN
      Hayatı
Eğriboz Zaferi
Tuğra
  21

İKİNCİ AHMED
      Hayatı
Salakamen Savaşı
Tuğra
  22

İKİNCİ MUSTAFA
      Hayatı
Karlofça Antlaşması
Tahttan İndirilmesi

Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  23

ÜÇÜNCÜ AHMED
      Hayatı
Prut Savaşı
Pasarofça Antlaşması

Lale Devri
Patrona Halil İsyanı
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  24

BİRİNCİ MAHMUD
      Hayatı
İsyan Kargaşası
Islahat Hareketleri

İran ile İlişkiler
Rus-Avusturya Savaşları
Mimari Eserler
Tuğra
  25

ÜÇÜNCÜ OSMAN
      Hayatı
Siyasi Gelişmeler
Mimari Eserler

Tuğra
  26

ÜÇÜNCÜ MUSTAFA
      Hayatı
Osmanlı-Rus İlişkileri
Mimari Eserler

Tuğra
  27

BİRİNCİ ABDÜLHAMİD
      Hayatı
Küçük Kaynarca Antlaşması
Kırım

Rusya ve Avusturya Savaşı
Mimari Eserler
Tuğra
  28

ÜÇÜNCÜ SELİM
      Hayatı
Osmanlı-Rus Savaşları
Ziştovi Barışı

Yaş Antlaşması
Nizam-ı Cedid
Mısır ve Fransa
Son Dönemler
Kabakçı Mustafa İsyanı
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  29

DÖRDÜNCÜ MUSTAFA
      Hayatı
Alemdar Mustafa Paşa
Tuğra
  30

İKİNCİ MAHMUD
      Hayatı
Osmanlı - Rus İlişkileri
Sırp İsyanı

Navarin Olayı
Edirne Antlaşması
Kavalalı İsyanı
Boğazlar
Islahat Hareketleri
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  31

BİRİNCİ ABDÜLMECİD
      Hayatı
Tanzimat Fermanı
Kırım Savaşı

Islahat Fermanı
Mimari Eserler
Tuğra
  32

ABDÜLAZİZ
      Hayatı
Siyasi Gelişmeler
Karadağ İsyanı

Mısır Seyahati
Romanya Sorunu
Girit Sorunu
Belgrad'ın Elden Çıkması
Avrupa Seyahati
Bosna Hersek ve Bulgar İsyanı
Islahatları
Mimari Eserler
Tuğra
Harita
  33

BEŞİNCİ MURAD
      Hayatı
Tuğra
  34

İKİNCİ ABDÜLHAMİD
      Hayatı
I. Meşrutiyet'in İlanı
93 Harbi

Ayastefanos Antlaşması
Dağılma Süreci
II. Meşrutiyet'in İlanı
31 Mart Olayı
Mimari Eserler
Tuğra
  35

MEHMED REŞAD
      Hayatı
Trablusgarp Savaşı
I. Balkan Savaşı

II. Balkan Savaşı
I. Dünya Savaşı
Tuğra
  36

MEHMED VAHİDÜDDİN
      Hayatı
Mondros Mütarekesi
Sevr Antlaşması

Kurtuluş Savaşı
İstanbul'dan Ayrılışı
Ölümü
Tuğra
       
      ALBÜM
   

Minyatürler
   

Portreler
   

Saraylar
   

Gravürler
   

Tablolar
   

Fotoğraflar
   

Fermanlar
   

Tuğralar
   

Haritalar
   

Diğerleri
       
      KESİTLER
    Osmanlı Seceresi
    Ünvanlar
    Saltanat ve Yaşları
    Ölüm Sebepleri
    İkiz Doğumlar
    Doğum Yerleri
    Doğum Tarihleri
    Tahttan İndirmeler
    Tahttan Çekilmeler
    Fetret Süreleri
    Şehzadelerin Askeri Vekillikleri
    Şehzadelerin Vekillikleri
    Şehzadelerin Valilikleri
    Sultan Şairler
    Sporcu Padişahlar
    Sultanların Anneleri
    Sanat ve Mesleklerine Göre Padişahlar
    Padişahların Vezirleri
    Padişahların Anneleri


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=